Kentekenproblematiek RDW, meeting RDW en ondernemers afdeling Groentechniek

Fedecom is voortdurend met de RDW in gesprek om knelpunten op te lossen voor onze ondernemers wat betreft kentekening.

Diverse machines uit de groentechniek zijn slecht of niet op kenteken te krijgen omdat ze niet kunnen voldoen aan de permanente eisen die gesteld worden in de voertuig-categorie. Desondanks moeten ze zijn voorzien van een kenteken omdat deze machines gebruik maken van de openbare weg. Veel van deze machines zijn in de conversie periode zonder problemen (onterecht) op kenteken gekomen. Dit zorgt voor veel verwarring.

Om dit nog beter op het netvlies van RDW te krijgen heeft Fedecom op 24 oktober een overleg verzorgd tussen diverse ondernemers en vertegenwoordigers van RDW. Ondernemers hadden diverse werktuigen/voertuigen meegenomen zodat er in de praktijk gekeken kon worden waar de schoen wringt. De problematiek hebben we goed uiteen gezet en er kon een directe schouwing plaatsvinden.

De RDW heeft zo een goed beeld kunnen krijgen waar de ondernemers tegen aan lopen en de ondernemers zijn geïnformeerd binnen welke kaders RDW moet werken. Er vind nu een inventarisatie plaats van de besproken knelpunten door RDW en er zal een vervolggesprek met Fedecom plaatsvinden om naar eventuele oplossingen toe te werken.

Wij houden u op de hoogte.

Als u vragen heeft over deze problematiek kunt u contact opnemen met het secretariaat van Fedecom.