Meer lokaal onderzoek nodig naar stikstof per hectare per jaar

In opdracht van het Mesdag Zuivelfonds heeft de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar de ruimtelijke modellen die de overheid gebruikt om beleid op te maken inzake de uitstoot van stikstof.

De voornaamste conclusie uit het rapport betreft het feit dat de meeste stikstof uit een stal neerslaat binnen een straal van 100 meter. Zo’n 90 procent van de uitstoot uit stallen komt in de zogenaamde stikstofdeken terecht. Dan blijft er nog 10 procent over die binnen een straal van 500 meter op de grond komt. Van die 10% slaat dan weer 50 tot 75% neer in de vorm van ammoniak of de stikstofcomponent van ammonium binnen een straal van 100 meter.

Model en metingen

Volgens de onderzoekers liggen hun resultaten in lijn met andere studies. Het team vergeleek ook hoe goed hun bevindingen corresponderen met de voorspelde ruimtelijke verdeling van stikstof-depositie rondom de boerderijen op basis van het OPS-model van het RIVM. Het model bleek lichtelijk te onderschatten hoeveel stikstof binnen 15 meter van een stal terecht komt, maar daarbuiten bleken de voorspellingen goed overeen te komen met de directe metingen. De onderzoekers zagen hierbij wel dat de voorspellingen nauwkeuriger werden naarmate in het model meer karakteristieken van de specifieke boerderij werden meegenomen, in plaats van uit te gaan van een standaard modelboerderij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal en grootte van de openingen waardoor uitstoot van stikstof plaatsvindt.’

Op basis van deze onderzoeksresultaten trekt het Mesdag Zuivelfonds de conclusie dat de aanpak van piekbelasters een beperkt effect heeft op de stikstofneerslag in kwetsbare gebieden.

Meer lokaal onderzoek uitvoeren is dan ook de aanbeveling van de UvA om net zoals het RIVM eerder stelde te weten hoe hoog de stikstof per hectare per jaar is.

Het huidige demissionair kabinet mag beperkt over stikstof debatteren. Wel over de ingediende voorstellen maar niet over nog niet ingediende voorstellen waaronder de stikstofwet en de datum van 2030.

Het gehele rapport kunt u hier downloaden.