NEN 9140 – hoe staat het er mee

Het is een tijdje stil geweest rondom het informeren over NEN 9140. Dat wil niet zeggen dat er niks gebeurt, sterker nog, je zou kunnen zeggen het was zo druk (met het verwerken van alle commentaren) dat er geen tijd was om een nieuwsbericht te schrijven (anders dan dat de commissie “druk was”).

Inmiddels is het evalueren (bespreken en eventueel verwerken) van alle commentaren afgerond. Het wachten is nu op de screening door de redactie van NEN en als het een beetje mee zit zou de Nederlandse versie van de herziene NEN 9140 ergens rond de zomervakantie beschikbaar moeten zijn.

In deze norm is er een voor de achterban van Fedecom belangrijke bijlage opgenomen (werktitel: Bijlage M (informatief) Toelichting op “werken aan” en “werken met” e-voertuigen). Om te illustreren hoe lastig het is om hier (op normtekst niveau) zinvolle dingen over op te schrijven die van toepassing zijn op de hele doelgroep van de norm kort even het volgende ter illustratie.

Als je het gaat hebben over het verschil tussen werken aan of werken met e-voertuigen dan denken wij al heel snel (als machine eigenaren / machine onderhouders / machine bedieners) dat die grens niet zo scherp te trekken is. Kijk je bijvoorbeeld naar een taxichauffeur die in een elektrisch aangedreven auto rijdt, dan lijkt dat verschil wat makkelijker te duiden. En wat ga je dan in zo’n norm opschrijven (wellicht “voorschrijven”) en wat niet.

Onder voorbehoud van de uiteindelijke tekst hier al een “sneak preview”:

  • Werken met is werk verrichten door gebruik te maken van de functies die het e-voertuig biedt
  • Werken aan is (de)montage, onderhoud, reparatie en reiniging van de functies die het e-voertuig biedt.

Hiermee wordt dan ook duidelijk(er) over welke kwalificaties iemand moet beschikken die werkt aan of werkt met een e-voertuig, zoals deze in de norm beschreven worden.

Met deze duiding, in combinatie met de door BouwendNederland in ontwikkeling zijnde (en eveneens bijna afgeronde) richtlijn veilige inzet elektrisch materieel zal er de komende maanden een duidelijk handelingsperspectief geboden worden voor iedereen die met elektrisch materieel te maken heeft. Zodra we beschikken over de definitieve teksten van zowel de herziene NEN 9140 als de richtlijn veilige inzet elektrisch materieel informeren we jullie uiteraard weer.

Heb je nog vragen: meld ze gerust aan via onze vertegenwoordiger in de normcommissie Huib Oostdijk (via huib.oostdijk@certifer.eu )