Nieuwe relatiemanager op pad voor Fedecom-leden

Wij behartigen de belangen van u, onze leden. Het is voor ons belangrijk op de hoogte te blijven van wat er speelt in de branche. Vandaar dat we elke dag diverse medewerkers op de weg hebben om u te bezoeken.

Uiteraard is er de buitendienst van de Metaalunie, maar ook Fedecom stuurt haar eigen relatiemanagers op pad. Om onze leden te spreken, maar ook om hen met raad en daad bij te staan mocht dit nodig zijn. We vinden een intensief contact met de leden belangrijk en dat kan alleen als wij u regelmatig zien en spreken.

Nieuwe relatiemanager

Sinds 1 mei is onze relatiemanager John Holleman toegevoegd aan ons team. Hij bezoekt leden door heel Nederland om voeling te houden met wat er speelt in de branche om zo de dienstverlening van Fedecom naar haar leden te optimaliseren. Dat kan bijvoorbeeld gaan over VA-keur, opleidingen of ontwikkelingen die verband houden met lobbymogelijkheden in Den Haag.

Uitdagingen in onze branche

John wil, net als onze andere relatiemanagers, laten merken dat we er voor u zijn. Hij onderhoudt contacten met u, inventariseert vragen en zorgt voor beantwoording of juiste doorverwijzing en bespreekt zaken die u bezighouden. Dit om een goed beeld te creëren van waar ondernemers dagelijks tegenaan lopen en welke uitdagingen er in onze branche spelen. Dankzij uw input kan Fedecom snel anticiperen op wat er in de markt gaande is.

John Holleman is te bereiken op telefoonnummer 06-22732386 of per e-mail: holleman@fedecom.nl.