Position paper CEMA

De European Agricultural Equipment Association (CEMA) waar Fedecom in is vertegenwoordigd benadrukt de kritieke noodzaak om het concurrentievermogen van de landbouw te behouden te midden van veranderende politieke eisen. In het licht hiervan pleit CEMA voor het creëren van een EU-politieke randvoorwaarden die boeren betrouwbare vooruitzichten en stimulansen bieden om door het veranderende landbouwlandschap te navigeren.

Een van de belangrijkste doelen van CEMA is om de afhankelijkheid van de landbouw van fossiele brandstoffen op de lange termijn te verminderen en zo bij te dragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot. In dit verband heeft CEMA een position paper gepubliceerd:

Artikel Position paper

In dit artikel erkent CEMA de cruciale rol van hernieuwbare brandstoffen in de overgang naar een duurzamere landbouwsector. Als onderdeel van dit streven biedt onze industrie verschillende technologieën aan die een veelbelovende manier zijn om de afhankelijkheid van de landbouw van fossiele brandstoffen te verminderen en de CO2-voetafdruk van de sector op korte termijn aanzienlijk te verkleinen.

Het is essentieel om de druk te erkennen waarmee de landbouwgemeenschap wordt geconfronteerd en hun bereidheid om digitalisering en innovatie te omarmen. Boeren zijn actief op zoek naar efficiënt en duurzaam werken om hun concurrentievermogen te behouden, en CEMA is van mening dat het ondersteunen van hun inspanningen cruciaal is voor de toekomst van de landbouw.

In dit verband benadrukt CEMA het belang van energiesubsidies voor landbouwbedrijven, met name voor de duurzaamheid en toekomstzekerheid van landbouwbedrijven. Te midden van de huidige uitdagingen, waaronder het gebrek aan voldoende stimulansen en steun voor de invoering van duurzame energie en moderne technologieën, dringt CEMA er bij beleidsmakers op aan om een eigentijdse herstructurering van subsidieconcepten te overwegen. Dit zou een verschuiving inhouden van het stimuleren van diesel naar het motiveren van de invoering van duurzame energiebronnen en moderne technologieën, waardoor een meer toekomstgerichte aanpak wordt gewaarborgd.

Bovendien roept CEMA op tot langetermijngaranties van beleidsmakers met betrekking tot hun steun voor duurzame energie, evenals het uithoudingsvermogen van progressief energiebeleid zoals hernieuwbare brandstoffen. Deze maatregelen zijn van vitaal belang voor het bevorderen van een duurzame en veerkrachtige landbouwsector.

CEMA benadrukt ook het belang van maatschappelijk begrip en ondersteuning voor boeren. CEMA erkent de financiële druk waarmee boeren worden geconfronteerd en hun rol als leveranciers voor de bevolking, en dringt aan op een eerlijke vergoeding voor landbouwproducten, waardoor boeren in staat worden gesteld om aan de verwachtingen van de consument te voldoen en tegelijkertijd hun activiteiten te behouden.

Ten slotte onderstreept CEMA het potentieel van circulaire economiepraktijken in de landbouw en benadrukt het de rol van boeren bij het produceren van hun brandstofalternatieven om transportroutes te verkorten en de afhankelijkheid van de sector van fossiele brandstoffen te verminderen.

De European Agricultural Equipment Association blijft zich inzetten voor beleid en initiatieven die de duurzaamheid en het concurrentievermogen van de Europese landbouw ondersteunen.