Professionalisering dag ism Fedagrim voor Tim

In samenwerking met Fedagrim heeft Tim een professionalisering dag georganiseerd bij Gebroeders Geens NV in België. Een mooie rondleiding, veel technische kennisdeling en tot slot een demonstratie van een VR/AR bril in de lessen.
We kijken terug op een zeer geslaagde dag.