Routekaart Schoon en Emissie loos Bouwen (SEB)

https://www.opwegnaarseb.nl/

Zowel voor de natuur, het klimaat en de gezondheid, als voor de voortgang van bouwprojecten is het van belang om de bouw te verduurzamen. De stikstofproblematiek heeft grote effecten gehad op de bouwsector, die essentieel is voor de Nederlandse economie. De sector werkt aan de woningbouwopgave, de energietransitie en het in goede staat houden van onze infrastructuur. Het is van maatschappelijk belang dat de emissies gereduceerd worden en dat de sector door kan. Het is daarvoor noodzakelijk om de sector gereed te maken voor de toekomst door in te zetten op schoon en emissie loos bouwen. We hebben met elkaar één gemeenschappelijk doel: een schoon, leefbaar en krachtig Nederland.

De routekaart Schoon en Emissie loos Bouwen en het bijbehorende convenant heeft tot doel het bieden van duidelijkheid aan de sector met een meerjarenperspectief en stappenplan dat leidt tot toenemende emissiereductie in de bouwsector richting 2030 en daarna. De routekaart bevat het definitieve reductie pad dat invulling geeft aan de doelen voor zowel stikstof als klimaat en schone lucht inclusief maatregelen en acties om dit te bewerkstellingen. Zo wordt gewerkt aan het behalen van de benodigde nationale emissiereducties en kan de sector een bijdrage blijven leveren aan de Nederlandse economie, de productie van woningen, aanleg en onderhoud van infrastructuur en de energietransitie.

In het programma schoon en emissie loos bouwen (SEB) werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen om de doelen voor zowel natuur, klimaat en gezondheid als woningbouw, infrastructuur en energie transitie te bereiken. FEDECOM is één van deze partijen.