“School en docenten bewegen mee met praktijk mobiele werktuigen”

Yuverta biedt dankzij samenstellen sector-adviesraad aantrekkelijk praktijkonderwijs

Lesmateriaal zo goed mogelijk afstemmen op de praktijk. Dat is wat alle scholen graag willen. Monteurs mobiele werktuigen afleveren die zó de werkplaats inrollen en meteen aan het sleutelen slaan. Bij Yuverta in Boxtel hebben ze die wens structureel aangepakt. Met een sector-adviesraad waar bedrijven uit de regio, brancheorganisaties zoals Fedecom, docenten en de SBB zitting in nemen. Een aantal keren per jaar komen zij bijeen om over het onderwijs te praten. Het doel? Onderwijs afstemmen op de behoefte van het bedrijfsleven en het lesmateriaal zoveel mogelijk vertalen naar de praktijk. Ton Helsper, opleidingsmanager bij Yuverta, vertelt hoe dat in zijn werk gaat.

Dankzij de gesprekken in de adviesraad is Yuverta in staat om het lesprogramma structureel te updaten. “We moeten als school en docenten meebewegen met de praktijk. De feedback van bedrijven waar we mee werken is voor ons heel belangrijk. We krijgen zo inzicht in hoe het anders kan. De ontwikkelingen in de sector gaan zo snel, daar moeten we iets mee. Zo is de elektrificatie een belangrijk onderwerp. Maar ook het feit dat veel onderdelen in motoren tegenwoordig niet meer gerepareerd worden maar simpelweg in zijn geheel worden vervangen. Dan is het dus niet nodig dat een student zo’n onderdeel van binnen en buiten leert kennen,” legt Ton uit.

Méér onderzoekende houding student
Het is in lijn met wat bedrijven ook vaak zelf aangeven: studenten hoeven niet alles te leren, als ze het maar begrijpen. De aanpassingen van het lesprogramma gaan dan ook niet alleen over technische herzieningen. Ton: “We moeten ons onderwijs blijven aanpassen. En dat betreft een stukje didactiek, inhoud van het lesprogramma en het gaat over de inhoud van onze stage-opdrachten. Voor wat betreft de didactiek, we willen graag naar een vorm die meer praktijk aanbiedt. Het stimuleert een meer onderzoekende houding van de student. Het geeft de docent meer tijd en ruimte om persoonlijke aandacht te geven. Hij/zij krijgt meer de rol van coach-begeleider. Méér praktijk, méér zelf doen motiveert studenten en dat maakt een studie aantrekkelijker.”

Verminderen uitstroom
Op deze manier kunnen scholen een stukje maatwerk leveren aan bedrijven. De theorie wordt steeds meer omgezet naar de praktijk en dat is een ontwikkeling die de student vaardigheden aanleert waarmee hij direct aan de slag kan. Ton: “Een van de redenen dat we vier jaar geleden met deze sector-adviesraad van start zijn gegaan, was om samen het werkveld kritisch naar de inhoud en niveau van ons lesprogramma te kijken. Studenten haakten af, misschien omdat de opleiding monteur mobiele werktuigen té theoretisch was. We zien, nu we de praktische kant meer ruimte geven, dat studenten veel gemotiveerder zijn. En die motivatie is nodig om de opleiding af te ronden. Het onderwijsprogramma moet leerzaam maar vooral afwisselend zijn. We werken nog maar één schooljaar volgens deze aangepaste lesmethode, dus het is nog wat vroeg om resultaten te meten. We zien dat het qua uitstroom niet slechter gaat, integendeel, ik heb zelfs het vermoeden dat we onze studenten nog beter binnen weten te houden!”

Praktijkonderwijs: constant verbeterproces
Het initiatief is misschien niet uniek in onderwijsland. Maar Yuverta kan een inspirerend voorbeeld zijn voor andere scholen om hun lesmateriaal te verbeteren en ook hun lesmethoden te upgraden. Afstemming met het bedrijfsleven is een kernwaarde van het onderwijsplatform Tim. Alleen zo komt er lesmateriaal tot stand dat naadloos aansluit op de dagelijkse praktijk in de werkplaats.

Yuverta maakt onderdeel uit van Tim.  Als een update van het lesprogramma werkt bij deze mbo, kunnen gelijksoortige initiatieven voor de andere twaalf scholen van het platform ook verbeteringen opleveren. Docenten van Yuverta brengen hun leerpunten in bij de landelijke werkgroep lesstofontwikkeling. Alle andere scholen kunnen van deze modificaties profiteren. Misschien leidt het zelfs tot een landelijke verlaging van uitval van studenten!

Méér instroom van vakmensen
Steeds weer opnieuw verbeteren, innovaties op de voet blijven volgen, contacten houden met de praktijk en studenten zodanig opleiden dat zij straks helemaal klaar zijn voor het dagelijkse werk. Het vraagt om een constant verbeterproces, waar bedrijven, docenten, Tim en Fedecom samen aan moeten werken. Het resultaat? Meer instroom van vakmensen voor de toekomst!