Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Op 30 oktober 2023 heeft Fedecom samen met vele andere organisaties het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend. Een meerjarig programma dat zich sterk maakt voor een succesvolle transitie naar schoon en emissieloos bouwen in 2030 en daarna. In samenwerking met mede overheden, marktpartijen en kennisinstellingen wordt gewerkt aan een aanpak voor de hele bouwsector. Er zijn doelen en ambities opgesteld, gericht op reductie van stikstof, CO2 en fijnstof. Dit geldt ook voor het bouwmaterieel dat wordt ingezet in de bouwsector.

De overgang naar schoon en emissieloos bouwmaterieel brengt naast kansen ook kosten met zich mee, bijvoorbeeld bij aanschaf van nieuwe emissieloze machines. Daarom is er de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Deze regeling biedt kansen voor Fedecom bedrijven die als leverancier van emissieloze machines acteren als ook voor Fedecom bedrijven die zelf dergelijke machines aanschaffen om deze weer aan andere bedrijven te verhuren of te leasen. Onderstaand informeren wij u verder over deze subsidieregeling

Vandaag dinsdag 5 maart 2024 opent er weer een nieuwe ronde voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). De regeling loopt tot 31 oktober 2024.

De regeling is er voor:

  • Bouwbedrijven die in Nederland gevestigd zijn en nieuwe emissieloze (bouw)machines aanschaffen voor eigen gebruik
  • Bedrijven die nieuwe emissieloze (bouw)machines aanschaffen en deze aan andere bedrijven verhuren of leasen.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie is dat de onderneming eigenaar moet worden van de bouwmachines waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Daarnaast heeft de onderneming een adres in Nederland en staat het op het moment van aanvragen ingeschreven in het handelsregister onder een specifieke SBI Code. Klik hier voor de lijst met de geldende SBI codes.

Wat houdt deze regeling in ?

De SSEB bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Aanschaf (van machines)
  • Retrofit (emissiearm of emissieloos maken van aangeschafte machines)
  • Project Experimentele Ontwikkelingen (vernieuwing van emissieloze bouwmachines en laadinfrastructuur)
  • Innovatie (geld voor haalbaarheidsonderzoek dat leidt tot een project Experimentele Ontwikkeling

Per onderdeel is er een maximaal subsidiebedrag beschikbaar:

Voor het onderdeel Aanschaf komt € 36.000.000,- beschikbaar. Met dit geld kunnen emissieloze bouwmachines aanschaft worden.
Klik hier voor de lijst van (bouw) machines die in aanmerking komen voor de SSEB 2024.

Voor het onderdeel Retrofit komt € 10.000.000,- beschikbaar. Retrofit houdt in dat je een pas aangeschafte of gebruikt bouwwerktuig emissiearm (uitstootarm) of emissieloos maakt. Deze regeling vermindert de stikstofuitstoot in de bouw. Onder de regeling vind je een indeling van machines op categorie. Per categorie kun je zien of gebruik mag maken van de milieu-investeringsaftrek (MIA). 

Voor het onderdeel Project experimentele ontwikkelingen komt er in totaal € 9.000.000,- beschikbaar Dit is geld om emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur te vernieuwen.

En tot slot is er het vierde onderdeel: Innovatie met een totaal budget van € 1.000.000,-. Dit laatste geld staat klaar voor een haalbaarheidsonderzoek dat leidt tot een project experimentele ontwikkeling naar innovaties van emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur die daarbij hoort.

Zitten er grenzen aan het bedrag per machine of bedrijf?
Voor alle bedrijven is het maximale subsidiebedrag per bouwmachine € 300.000,-  Ook is de subsidie per nieuwe emissieloze bouwmachine maximaal 25% van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor. Voor een MKB bedrijf en een micro onderneming is dit percentage maximaal 30%.

Er geldt ook een grens per onderneming of groep van ondernemingen. Die kan per kalenderjaar maximaal € 1.000.000,- aan subsidie krijgen voor SSEB Aanschaf en/of SSEB Retrofit samen. (een groep van ondernemingen is een economische eenheid met organisatorische verbonden rechtspersonen en vennootschap.

Staat het budget vast?
Het totale budget is door de Tweede Kamer goedgekeurd en wordt definitief als de Eerste Kamer het budget heeft goedgekeurd.

Webinar over de SSEB door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
De RVO heeft een uitgebreid Webinar georganiseerd over de hele SSEB subsidieregeling. U kunt dit informatieve webinar hier terugkijken.