VA-keur sluit 2023 af met wederom groei in het aantal uitgevoerde keuringen

Sinds het begin van VA-keur in 2016 is er ieder jaar een groei gerealiseerd in het aantal uitgevoerde keuringen op machineveiligheid. Ook over het jaar 2023 is dit het geval. In totaal is er een stijging van 2,4 % gerealiseerd t.o.v. het vorige jaar en is het aantal uitgevoerde keuringen uitgekomen op 217.432 stuks. Op vrijwel alle keurlijsten is er meer gekeurd dan vorig jaar, behalve op de R16 lijst voor motor aangedreven handgereedschappen en machines. Hier is de verschuiving naar accu- en elektrisch aangedreven (hand)gereedschappen en machines nadrukkelijk te zien. Ook de heftrucks en de veelal bijbehorende laad apparatuur zijn grote stijgers dit jaar geweest in aantallen. Deze twee categorieën samen maken 33% van het totaal aantal VA-keur keuringen uit.


Kijkend naar de totale groei is er wel een verschil waarneembaar door het jaar heen. In de eerste helft van 2023 was deze nog een stuk hoger met zo’n 7%. Het is voornamelijk de 2e helft van 2023 geweest die wat achter is gebleven t.o.v. de verwachtingen waardoor de totale groei is uitgekomen op 2,4%  Mogelijke redenen voor de vertraging van de groei kunnen zijn het feit dat het aantal (hoofd) keurbedrijven is afgenomen door fusies en overnames. Maar ook het feit dat veel keurbedrijven kampen met een te kort aan keurcapaciteit c.q. te weinig gekwalificeerde keurmeesters hebben, kan een rol spelen in de vertraging.


Het feit dat er desondanks wel weer een groei is gerealiseerd is een mooi gegeven en ook voor dit komende jaar gaan we weer uit van een verdere groei.