Verwachtingen toekomstig personeel: kan de branche daaraan voldoen?

Het nijpende personeelstekort in onze branche heeft de volledige aandacht van Fedecom. Vandaar dat er regelmatig enquêtes (maart 2022) en onderzoeken uitgezet worden onder onze leden om te inventariseren waar pijnpunten liggen. Maar vooral: wat is er nodig om goed opgeleide monteurs aan ons te binden? Enquêtes, onderzoeken, inzichten; alle informatie die hierbij kan helpen is zeer welkom. Dankzij een project van drie studenten van de Hanzehogeschool in Groningen krijgen we inzicht in hoe uitstroom van personeel voorkomen kan worden.

Joeri, Jeroen en Daan, 2e jaars studenten van de opleiding Finance, Tax and Advice, onderzochten de oorzaken van het tekort aan personeel voor John Breider Mechanisatie in Hellum. Een onderzoek met uitkomsten die John Breider inzicht gaf maar dat ook voor andere mechanisatiebedrijven in heel Nederland meer visie verschaft in hoe we ons personeel blijvend kunnen binden aan de branche.  

Verwachtingen toekomstig personeel

Het onderzoeksproject van Joeri, Jeroen en Daan bevestigt de uitkomsten van eerdere onderzoeken van Fedecom. De drie studenten hebben deze uitkomsten ook meegenomen in hun project. Hun onderzoek richtte zich vooral op toekomstig personeel. Studenten van het Aventus College in Apeldoorn en AeresTech in Ede, maar ook jonge monteurs in opleiding bij John Breider. De hoofdvraag is: Wat zijn de oorzaken van het personeelstekort van John Breider Mechanisatie? Maar deze vraag kan aan iedere, willekeurige onderneming binnen onze branche gesteld worden.

Welke -belangrijkste- oorzaken hebben Joeri, Jeroen en Daan kunnen identificeren?

  1. Er is een toenemende maatschappelijke voorkeur voor theoretisch onderwijs: praktische beroepen zijn minder populair.
  2. Arbeidsvoorwaarden in vergelijkbare sectoren zijn veelal beter: de industrie- of transportsector is aantrekkelijker. Hogere salarissen maar ook gunstigere werktijden en betere veiligheidsnormen op de werkplek blijken doorslaggevend.
  3. De beperkte doorgroeimogelijkheden als monteur: de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling zijn klein. Dit werkt door naar het loon en het toekomstperspectief van werknemers.

Volgens Joeri waren de studenten openhartig over hun verwachtingen en ervaringen. “De jongens die we spraken waren zeer gemotiveerd. Ze durven hun mond open te doen en geven ook aan waar er verbeteringen nodig zijn. Communicatie tussen werkgever en werknemer blijkt een belangrijk onderdeel te zijn van een prettige werksfeer. Iedereen wil graag betrokken zijn en serieus genomen worden,” licht Joerie toe.

Verwachtingen werkomgeving

Uit gesprekken met diverse studenten komt ook naar voren dat zij variatie, verantwoordelijkheid, vrijheid, waardering en zelfstandigheid de belangrijkste arbeidsomstandigheden vinden. Het zijn verwachtingen die zij hopen te vinden op de werkvloer; vaak vinden zij dit nog belangrijker dan het salaris (mits deze marktconform is). Joerie: “Deze vijf factoren zorgen voor tevreden werknemers, die graag voor u, de werkgever, aan de slag gaan!”

Er zijn veel ondernemers in de mobiele techniek die werk moeten afzeggen omdat er onvoldoende personeel is. Dit staat de groei van de branche in de weg. Maar het vergroot eveneens de druk op het huidige personeel. Het levert stress en vermoeidheid op waardoor medewerkers sneller zullen kiezen voor een functie buiten uw bedrijf.

Personeel vasthouden

Uw branchevereniging zet al jaren in op goede opleidingen voor monteurs mobiele werktuigen. Het motiveren van jonge mensen om een opleiding in de techniek te volgen is een belangrijke eerste stap. Het zorgt voor voldoende aanvoer van toekomstig personeel. Maar onderzoeken tonen aan dat de branche ook stappen moet maken om eenmaal geworven personeel vast te houden.

Voorkomen personeelstekort

Onze branche is innovatief en dynamisch; daar horen uitdagingen en kansen bij die alleen ingevuld kunnen worden als we erin slagen onze medewerkers te blijven uitdagen. Op welke manier dan ook. Inderdaad, dat kost tijd en geld. Maar het is de enige manier om het vertrek, en dus tekorten van goede monteurs te voorkomen. Investeer in uw personeel waardoor uitstroom zoveel mogelijk wordt voorkomen.