Wetgeving voor veilige opslag van Lithiumbatterijen in de maak

De Nederlandse overheid werkt aan wetgeving voor het veilig opslaan van lithiumbatterijen. De wetgeving over de opslag van lithiumbatterijen wordt via een zogenaamde Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) richtlijn opgenomen in de milieuwetgeving. De betreffende PGS 37-2 zal een grote invloed hebben op de bedrijfsvoering van Fedecom leden.  

Een PGS-richtlijn is een document over activiteiten met gevaarlijke stoffen. In de PGS-richtlijn staan de belangrijkste risico’s van die activiteiten voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, veiligheid van de omgeving en de brandveiligheid. Ook staan in een PGS-richtlijn de mogelijke gevolgen van die risico’s voor het bestrijden van een ramp. Om de risico’s te beheersen en de negatieve effecten voor mens en milieu te beperken zijn doelen geformuleerd. Aan deze doelen zijn maatregelen gekoppeld. Met deze maatregelen kan aan de doelen worden voldaan. Naast de in deze PGS genoemde maatregelen is het mogelijk om gelijkwaardige maatregelen te treffen voor zover de wetgeving dit toelaat.

Hoewel de richtlijn nog als ‘conceptversie’ staat vermeld, gaan we ervanuit dat de inhoud voorlopig niet tot nauwelijks gewijzigd wordt. Alle Fedecom leden met meer dan 333 KG brutogewicht aan lithiumbatterijen in één brandcompartiment (drempelwaarde), krijgen te maken met deze richtlijn voor het opslaan van lithium batterijen.  

Bruto batterijgewicht
De hoeveelheid lithium bepaalt de potentiële risico’s. Omdat leken niet goed het gevaar in kunnen schatten van batterijen, wordt voor het gemak gerekend met het brutogewicht van een batterij. Omdat bij tractiebatterijen vaak extra gewicht wordt toegevoegd in de container t.b.v. ballastgewicht, is het brutogewicht erg hoog. De maatregelen in de norm zijn dan eerder een beperking, dan wat qua veiligheid nodig is.  

Als op de batterij is aangegeven, wat het ballast gewicht is (of het werkelijk lithiumgewicht), mag dit gewicht worden afgetrokken van het brutogewicht. Als het werkelijke lithium gewicht bekend is, dan mag dat worden gebruikt voor het bepalen van de drempelwaarde of maximum berekening. 

De belangrijkste verplichtende maatregelen

  • Machines ‘in gebruik’ of ‘gereed voor gebruik bij een klant”  zijn uitgesloten. Alle andere situatie vallen onder de richtlijn: stalling van machines in showrooms, nieuwe machines gereedmaken, productie/ombouwen, stalling van verhuurvloot etc. 
  • In het compartiment van opslag mogen geen andere activiteiten worden uitgevoerd. Meten van en/of het testen van batterijen, verzendklaar maken en opladen van batterijen is niet toegestaan.   
  • Laden van batterijen wordt ook gezien als opslag, maar mag niet in hetzelfde brandcompartiment gebeuren als waar batterijen zijn opgeslagen. ERGO batterijen moeten in een eigen brandcompartiment worden geladen.  
  • Er gelden eisen aan de brandveiligheid/brandwerendheid van het gebouw/compartiment. Inclusief eisen aan sprinklers en brandmeldinstallaties. 
  • Er gelden restricties qua opslag hoeveelheden per brandcompartiment. 

Voorlopige conclusie

  • De impact bij eindgebruikers van machines is beperkt, omdat zij meestal geen opslag hebben.
  • De impact bij leveranciers van machines of serviceorganisatie kan zeer ingrijpend zijn, daar het aanbrengen van brandcompartimenten zeer kostbaar kan zijn.  
  • Het is zeer wenselijk als leveranciers van tractiebatterijen aanvullend op de batterijen het lithiumgewicht aangeven en/of het (aanvullende) ballastgewicht vermelden. 

Vervolgstappen

Voor de opslag van lithiumhoudende batterijen komen er in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) algemene regels. Het BAL bepaalt ook wanneer er sprake is van een vergunningsplichtige activiteit. Het BAL treedt samen met de nieuwe Omgevingswet volgens huidige planning in januari 2024 in werking. Het BAL zal naar verwachting medio 2024 naar de PSG 37-2 richtlijn gaan verwijzen.

Als Fedecom zullen we de impact van deze PGS 37-2 verder gaan inventariseren en u van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Het is in ieder geval raadzaam om over deze kwestie goed met uw verzekeraar in contact te zijn.

Als Fedecom zullen we de verdere impact van deze PGS 37-2 verder inventariseren en u van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

De laatste conceptversie van de PGS 37-2 kunt u hier bekijken.