Wijziging kentekenbewijs

De kentekencard zoals deze wordt afgegeven door RDW gaat vanaf halverwege volgend jaar op een aantal punten veranderen. Het huidige contract voor de levering van de halffabricaten van de kentekencard kan niet meer worden verlengd. Er wordt daarom een nieuw contract afgesloten en dat brengt een aantal wijzigingen met zich mee:

  1. De kentekencard krijgt een nieuw design met nieuwe securityfeatures en een nieuwere contactchip. Het definitieve design zal later worden gecommuniceerd; momenteel is het design nog niet definitief vastgesteld. De verwachting is dat start van de afgifte van de nieuwe kentekencard in Q2 2024 zal zijn.
  2. In verband met de nieuwe chip op de kentekencard zal op rdw.nl t.z.t. nieuwe uitleessoftware beschikbaar worden gesteld.
  3. Daarnaast worden op de achterzijde per voertuigcategorie alle items afgedrukt die verplicht zijn vanuit de richtlijn 1999/37/EG en daarnaast alleen items die voor de betreffende voertuigcategorie van toepassing zijn. De achterzijde van de kentekencard kan er bij verschillende voertuigcategorieën dus verschillend uitzien.
  4. De RDW wilt het conformiteitsbewijs voor de voertuigcategorie N1 gaan afschaffen. Het conformiteitsbewijs wordt afgegeven volgens de richtlijn 96/53/EG. Op de huidige kentekencard staan alleen O.1 technische max. massa aanhangwagen geremd en O.2 technische max. massa aanhangwagen ongeremd. Voor bedrijfsauto’s registreren we de trekgewichten onder oplegger geremd, autonoom geremd en middenas geremd. Dit zijn geen verplichte items volgens de richtlijn 1999/37/EG. Omdat hier, met name in het buitenland, problemen mee waren hebben we het conformiteitsbewijs op 7 juli 2016 ook voor lichte bedrijfsauto’s (N1) geïntroduceerd. Toen zijn de trekgewichten (oplegger geremd, autonoom geremd en middenas geremd) toegevoegd. Nu Toegestane max. massa middenas geremd, Toegestane max. massa autonoom geremd en Toegestane max. massa oplegger geremd op de kentekencard vermeld gaan worden is het niet meer nodig om een conformiteitsbewijs af te geven voor de voertuigcategorie N1. Hier is ook geen wettelijke onderbouwing voor volgens de richtlijn 96/53/EG. Alle voertuiggegevens zijn ook via OVI te raadplegen of er kan een RDW Voertuigrapport worden aangevraagd.
    Om te komen tot een degelijke afweging voor het moment van afschaffen is jullie input van belang. Gebruikt je achterban dit document? In dat geval: Kun je aangeven aan de RDW wat je achterban doet met dit document en wat de impact is van het afschaffen?
  5. Op de kentekencard staat momenteel een streepjescode die correspondeert met het documentnummer van de betreffende kentekencard. Onderzocht wordt of deze kan worden vervangen voor een 2D-code en/of een QR-code. Input voor dit onderzoek wordt enorm op prijs gesteld: gebruikt je achterban de huidige streepjescode? Als dat het geval is: Is het mogelijk om in plaats daarvan gebruik te maken van een 2D- en/of QR-code?