Training Ambitieus Ondernemen voor Agri & Tech

Zoek je als ondernemer naar mogelijkheden om je ondernemersvaardigheden verder te ontplooien of worstel je met je bedrijfsvisie en of -strategie? Dan is de Leergang Ambitieus Ondernemen echt iets voor jou!

De Leergang Ambitieus Ondernemen duurt 5 dagen en is een visie- en strategie ontwikkelprogramma dat:

  • Je bewust maakt van de veranderende (markt)omgeving en dynamiek;
  • Je inzicht geeft in de eigen (bedrijfs)situatie en plaats in de markt;
  • Je in staat stelt om toekomstgericht te ontwikkelen;
  • Je ondersteunt in een ambitieus ‘groeipad’ waarbij groei niet alleen staat voor (bedrijfs)economische groei, maar ook in de zin van groei van ondernemerschap, competenties, leiderschap, teamwork, etc.

De Leergang levert niet alleen een concreet businessplan op, maar ook:

  1. een heldere en duidelijke “stip op de horizon” waar je concreet met jouw bedrijfsstrategie op kunt richten en (in stappen) naar toe kunt werken;
  2. hulp bij het daadwerkelijke proces op weg naar die stip;
  3. aanscherping van je competenties om continu zicht te houden op die stip.

Kijk voor meer informatie en voor inschrijven op Aeres Tech.