Tim investeert in Europees jaar van de skills

Tim staat voor beweging, dynamiek en toekomst! Een goed begin van een technische carrière waar de technologie vanaf spat. Dankzij de kwaliteit van het praktijkonderwijs dat Tim biedt, zijn we in staat onze branche te voorzien van goed opgeleid personeel. Voor nu en voor de toekomst. 

Dat niet alleen Nederland naar manieren zoekt om tekorten van personeel in de (mobiele) techniek op te lossen, leren we van Europese samenwerkingsverbanden. De SMEunited, is een vereniging van vakmensen in het MKB in Europa. Een kleine 70 organisaties uit meer dan 30 Europese landen zijn lid van deze groep. Ook Fedecom en Tim nemen deel aan hun activiteiten en vergaderingen om in Europees verband te werken aan het verbeteren van de vooruitzichten in onze branche.

Europese jaar van de skills

Afgelopen week is op 9 mei, door de leden van SMEunited, het ‘jaar van de skills’ gestart. De bedoeling van dit initiatief is, om nog méér dan anders, aandacht en energie te besteden aan skills die nodig zijn in de techniek, ons vakgebied. Natuurlijk zijn scholen en bedrijven zoals dat van u, elke dag intensief bezig jonge mensen op te leiden. Opleiden in de schoolbanken en in de praktijk, dus bij u op de werkvloer. Om de aansluiting tussen theorie en praktijk zoveel mogelijk te optimaliseren, initieert Tim activiteiten zodat het bedrijfsleven en het onderwijs nauw kan samenwerken. Het blijkt de beste manier om vakmensen klaar te stomen voor het echte werk. Misschien straks in úw bedrijf.

Welke rol speelt Tim?

Tim is een verbindende factor tussen opleider, bedrijfsleven en student, waardoor we inzicht krijgen in welke skills een student nodig heeft. Wat heeft hij of zij precies nodig om ervoor te zorgen dat zijn of haar skills en kennis perfect aansluiten op de behoefte van het bedrijfsleven? Praktijkonderwijs op maat dus. Om nu en straks te voldoen aan de grote behoefte aan goed opgeleid personeel in de techniek.

Tim Scholierenactie TKD 8, 9 en 10 juni

Om het ‘Europese jaar van de skills’ zichtbaar én voelbaar te maken binnen onze branche, zal Tim tijdens de TKD-dagen (Technische Kontakt Dagen) op 8, 9 en 10 juni, aanwezig zijn. In een opvallend ingerichte stand, met een al net zo in het oog springende scholierenactie. Een stand die bruist van de technologie en met mogelijkheden voor scholieren om kennis te maken met de dynamische wereld van de techniek. Concrete ontmoetingen tussen bedrijven en toekomstige studenten. Kennismaken met techniek en de daarvoor benodigde skills op de beursvloer!

Beursdeelname TKD en………

Andere initiatieven waarmee Tim studenten uitdaagt hun skills te finetunen voor het vak, zijn de Waterstof Challenge en de pilot ‘Kennismaken met Techniek’. Beide projecten passen perfect binnen het Europese ‘Jaar van de skills’.